Informace o webu

Za obsah této webové stránky jsou odpovědni

GbR Werbegemeinschaft (Reklamní společnost) ELBEPARK Drážďany

Kontaktní osoba
ELBEPARK Drážďany
Manager centra Gordon Knabe
Peschelstraße 33
01139 Drážďany

Tel.: 0049 351 / 85 35 611
Fax: 0049 351 / 840 52 06
E-mail: centermanagement.dresden@cmc-verwaltung.de

DIČ: 21516714600

Podporované reklamní agentura

Kommaneun Werbeagentur GmbH

Goldschmidtstraße 28a
04103 Leipzig
www.kommaneun.de

Ochrana a přenos osobních údajů

Upozorňujeme, že předávání Vašich údajů na internetu probíhá v nezašifrované podobě, neuplatní-li se kryptografické postupy. Možnost neoprávněného přístupu třetích osob k údajům po dobu jejich přenosu proto nelze zcela vyloučit.

Získávání a zpracování osobních údajů

Každá návštěva naší webové stránky a každé vyžádání souborů dat uložených na této stránce se protokoluje. Ukládání těchto dat slouží pro interní systémové a statistické účely. Protokolují se: název vyžádaného souboru, datum a čas vyžádání, množství přenesených dat, hlášení o úspěšném vyžádání dat, webový prohlížeč a dotazující doména. Kromě toho se zaznamenávají také IP adresy dotazujících počítačů.

Další osobní údaje se zpracovávají pouze v případě, pokud se jedná o dobrovolně zadané informace, např. v rámci poptávky nebo objednávky.